ลายแทงแห่งความสำเร็จ(Thai-Eng) [ว.วชิรเมธี]

ลายแทงแห่งความสำเร็จ(Thai-Eng) [ว.วชิรเมธี] Free!
1 5 6 2 3 4
 • 42 หน้า
 • 4.27 MB
 • 28 มี.ค. 2561
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

     หลักธรรมที่รวบรวมและนำมาเรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มน้อยนี้ จัดทำขึ้นมาสำหรับแจกจ่ายเป็นวิทยาทานแก่บุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ต้องการประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพของตน วิธีการจัดทำก็คือ ผู้เรียบเรียงคัดเลือกหมวดธรรมที่ต้องการ จากนั้นแปลคำและความให้ร่วมสมัย ส่วนภาษาอังกฤษได้คัดคำแปลจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) มาลงกำกับไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ที่สนใจคำแปลในพากย์ภาษาอังกฤษได้ตรวจสอบคำและความหมายให้ชัดขึ้น อันจะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการทำความเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ให้ถูกต้องถ่องแท้ผ่านการเทียบเคียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนอกจากนั้นแล้วก็ยังอำนวยประโยชน์ต่อชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาเบื้องต้นอีกทางหนึ่งด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือของพระอาจารย์เล่มอื่น ๆ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Sirichai
  16 Apr 14 12:40
  ขอบพระคุณสำหรับหนังสือดีๆครับ
 • แคสเทียล
  14 Aug 13 12:52
  เยี่ยมจริงๆครับ
 • Phantipa
  14 Aug 13 11:04
  ขอบคุณมากค่ะ มีประโยชน์มากเลยค่ะ :)
 • Sopapun
  24 Jun 13 21:47
  ขอบคุณค่ะ
 • ต้น
  20 May 13 22:21
  ขอบพระคุณมากครับ
1 2 3 4 5  ...