พุทธมนต์คำกลอน

พุทธมนต์คำกลอน Free!
Page 2 Page 3
 • 15 หน้า
 • 1.79 MB
 • 18 ก.ค. 2555
 • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ พุทธมนต์คำกลอน เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง พุทธศาสนาผ่านมา ๒๕๕๔ ปียังไม่เคยมีปรากฏผู้ที่ทำหนังสือสวดมนต์เป็นคำกลอน ทั้งที่เป็น บททำวัตรเช้า-เย็น, เจ็ดตำนาน, สิบสองตำนาน หนังสือเล่มนี้นับเป็นเล่มแรก ของโลก และถือเป็นมิติใหม่ของบทสวดมนต์เลยทีเดียว งานเขียนที่เป็น ร้อยกรองนับเป็นงานหิน น้อยคนนักที่จะทำได้


เพราะนอกจากจะต้องมี ความรู้เกี่ยวกับฉันทลักษณ์แล้ว ต้องมีศิลป์ในการเลือกใช้คำเพื่อถ่ายทอด อารมณ์ ความรู้สึก และให้ความรู้ไปพร้อมกัน จึงเป็นงานยาก และไม่ค่อย มีใครทำ ถึงแม้จะมีคนทำแต่น้อยคนนักที่จะทำได้ดี ท่านพระอาจารย์ภาสกร ทำให้เราได้ตระหนักว่า งานที่ทำด้วยหัวใจ และความตั้งใจจริง ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ และนอกจากทำได้แล้วยังทำได้ดี มากๆ อีกด้วย ทุกบทกลอน ทุกตัวอักษรล้วนทรงคุณค่าทางกวีภาษา งดงามด้วยฉันทลักษณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้เพลิดเพลิน เบาสบาย และรู้สึกซาบซึ้งในรสอรรถรสธรรม ยังศรัทธาและปัญญาให้เกิดขึ้น ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ทางคณะผู้จัดทำได้เพิ่มเชิงอรรถอธิบายคำศัพท์ และจัดทำเสริมธรรมเพื่อให้ความรู้ และเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายและชัดเจนยิ่ง ขึ้น


หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ พุทธมนต์คำกลอน เล่มนี้ จักเอื้อ ประโยชน์และความสุขแก่ท่านทั้งหลายตามสมควร


นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=4&ProductID=431 แหล่งรวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • อุ๊บอิ๊บ
  2 Oct 12 21:41
  ขอบคุณ
1