ปฏิจจสมุปบาท [พระพรหมคุณาภรณ์]

ปฏิจจสมุปบาท [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

กรรมเกิด กรรมอาศัย กรรมเป็นไป ที่นี่ 

หนังสือเล่มนี้ คัดมาจากหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลด E-Book พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของพระพรหมคุณาภรณ์ คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • boon boon
  2 Jun 14 15:47
  thank you
 • sukanya panyapattanasak
  21 Feb 13 15:48
 • Twisuk Punpeng
  20 Jul 12 17:00
  เนื้อหาสาระของหนังสือเต็มไปด้วยแก่นแท้ของพุทธธรรม ที่นำให้ผู้ที่เข้าถึงพ้นทุกข์ได้
 • กันทวุธ แก้วโพธิ์น้อย
  20 Jul 12 15:26
  ดีมากๆครับขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ
 • จีระเดช เพชร์ทูล
  17 Jul 12 22:23
  ดีมากเลยครับ
1