ผู้พิพากษาตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล [พระพรหมคุณาภรณ์]

ผู้พิพากษาตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

     จาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณหญิงสำรวย โมกขมรรคกุล และผู้พิพากษาบางท่าน พร้อมทั้งญาติมิตรของคุณหญิงสำรวย โมกขมรรคกุล ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดญาณเวศกวัน นนครปฐม

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • วิทยา แก้วสุรีย์
    10 Mar 13 14:31
    ได้สาระดี
1