มาตา พระพรหมของลูก

มาตา พระพรหมของลูก Free!
Page 2 Page 3

ความสำเร็จในชีวิตของคนคนหนึ่งนั้น หากพินิจดูอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้ว เราอาจสรุปได้ว่า...การที่ใครคนใดคนหนึ่งสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุด...เป็นคนดีของสังคม น่าจะเป็นเพราะได้รับการอบรมบ่มเพาะอุปนิสัยการเรียนรู้และประสบการณ์ตลอดจนค่านิยม...

ปรัชญาชีวิต...จากพ่อแม่ ซึ่งถือว่าเป็น “ครู” คนแรกและครูคนเดียวที่ทำงานหนัก สืบเนื่องต่อกันมาตลอดชีวิตของลูก

คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธถึงความยิ่งใหญ่และคุณูปการของ “แม่” ที่มีต่อลูกๆ ทั้งหลาย การเข้าใจในพระคุณของแม่มิได้สิ้นสุดเมื่อกล่าวถึงหรือสรรเสริญ แต่ลูกทุกคนควรน้อมนำมาสู่การปฏิบัติโดยการทำความดีทุกขณะจิต...ทำทุกวัน ...ทำทั้งชีวิต เพราะการทำความดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายทุกวัน จะทำให้เรามีความสุข...แม่ก็จะมีความสุข และปิติยินดีไปกับเราด้วย...เพราะความสุขของลูก...เป็นยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน เมื่อเกิดสันติสุขในครอบครัว...ก็จะนำมาซึ่งสันติสุขของสังคม...

คลิกฟังและดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือเล่มนี้
http://www.dekthai.net/HappyFamily/index.html(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • สุมิตร
    17 Jul 12 08:37
    ดีมาก ๆ อยากให้ทุกคนได้อ่าน
1