ลืมตาเคลื่อนไหว ใจฮู้ซื่อๆ คือ..หลวงพ่อเทียน

ลืมตาเคลื่อนไหว ใจฮู้ซื่อๆ คือ..หลวงพ่อเทียน Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเล่มนี้ เกิดจากความตั้งใจที่แน่วแน่ของพระพุทธยานันทภิกขุ (หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท) ที่ประสงค์ให้คณะทำงานสื่อเฉพาะกิจ เพื่อโครงการอาจาริยบูชา ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เพื่อให้ผู้ที่สนใจแนวทางการเจริญสติแนวเคลื่อนไหวได้มีโอกาสพิจารณาและศึกษาในข้ออรรถ ข้อธรรม ที่หลวงพ่อท่านได้ถ่ายทอดธรรมะผ่านเรื่องเล่าด้วยภาษาสั้นๆ ง่ายๆ ตรงไป ตรงมา ชวนคิด ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเมื่อผู้ใดตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องท่านก็จะเอาใจใส่โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย พร้อมทั้งเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกศิษย์ทุกเพศทุกวัย เพื่อมิให้ศิษย์เหล่านั้นเสียเวลา ท่านมักกล่าวอยู่เสมอว่า “ผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้ไม่ประมาทที่ใดมีผู้ไม่ประมาทมาก ที่นั่นจะมีแต่ความสงบ”

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของหลวงพ่อเทียน คลิกที่นี่
http://www.ebooks.in.th/search/cat/0/หลวงพ่อเทียน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ตุ๋น
  13 Oct 14 08:16
  สาธุ สาธุ สาธุ
 • สุภาพ จันทรโอ
  26 Oct 13 16:59
  ขอบพระคุณค่า
 • สงการณ์
  23 Oct 13 21:39
  เป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต
 • Your Name
  10 Nov 12 07:39
  หนังสือดีที่น่าอ่านมากๆ
 • ต้น
  5 Aug 12 07:52
  ดี
1