ตามรอยพระยุคลบาทด้วยทศพิธราชธรรม [พุทธทาส]

ตามรอยพระยุคลบาทด้วยทศพิธราชธรรม [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
 • 146 หน้า
 • 0.84 MB
 • 14 ต.ค. 2555
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

     แม้ว่าทศพิธราชธรรมจะมีชื่อเรียก “ธรรมสำหรับพระราชา” แต่ประชาชนพสกนิกรทั้งหลาย ก็สามารถนำมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้ เมื่อประพฤติตามนั่นแหละจะเกิดโอกาสมากมาย สะดวกดายในการที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม ทำให้ทศพิธราชธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองบ้านเมือง บ้านเมืองนี้เต็มไปด้วยทศพิธราชธรรม ขอให้มองกันให้ดี ๆ ว่า ทศพิธราชธรรมนั้น จะสามารถคุ้มครองบ้านเมือง ป้องกันบ้านเมือง พัฒนาบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นธรรมะที่จะช่วยได้จริง

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • a
  3 Sep 12 19:47
  very good
1