ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก
Page 2 Page 3

พระคุณของแม่

มารดาคือผู้ให้และผู้สร้าง แม้ทุกข์โศกไม่ยั่นย่นระย่อ ความผูกพันของแม่คำและลูกสาวทั้งสอง แสงคำกับสร้อยคำ

พี่สาวกับน้องสาวซึ่งร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาชั่วชีวิตนิยายที่ถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3 ในปี 2536

นำแสดงโดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, จันทร์จิรา จูแจ้ง, กาญจนาพร ปลอดภัย, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้