คู่มือโรงงานแปรรูปเนื้อสุกร

คู่มือโรงงานแปรรูปเนื้อสุกร
Page 2 Page 3

เป็นคู่มือเหมาะสำหรับสัตวแพทย์และพนักงานตรวจเนื้อในโรงงานฆ่าสุกร ทำให้ได้เนื้อสัตว์มีคุณภาพและเหมาะสำหรับการบริโภค นอกจากนี้ยังใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ซึ่งเหมาะกับพนักงานควบคุมคุณภาพในโรงงานครับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้