คู่มือมนุษย์ ๖ สมาธิ และวิปัสสนา

คู่มือมนุษย์ ๖ สมาธิ และวิปัสสนา Free!
Page 2 Page 3
 • 15 หน้า
 • 4.09 MB
 • 24 ก.ย. 2555
 • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ “คู่มือมนุษย์ ฉบับอ่านง่าย เข้าใจง่าย เรื่อง สมาธิ และวิปัสสนาตามธรรมชาติ (การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ)” เล่มนี้ จัดเป็นธรรมบรรยายลำดับที่ ๖ มีเนื้อหาสาระสำคัญที่มุ่งเน้นให้ผู้อ่าน ได้เห็นชัดว่า สมาธิตามธรรมชาตินั้นมีอยู่ในทุกคนแล้ว แม้ไม่เคยฝึกการปฏิบัติสมาธิในรูปแบบมาก่อน สมาธิตามธรรมชาตินี้เอง สามารถนำมาใช้ในการเจริญวิปัสสนา โดยการมองเห็นตามความเป็นจริง คือ เห็นแจ้ง“พระไตรลักษณ์” อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในกายใจ จนสามารถเพิกถอนกิเลส ตัณหา อุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้เกิดความทุกข์ จนกระทั่งเข้าถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุข


นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=441 รวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • thitima thiengthae
  23 Mar 13 14:48
  น่าสนใจ
 • Suthin
  24 Sep 12 21:18
  ขอบคุณสำหรับหนังสือดีๆครับ
1