คู่มือมนุษย์ ๕ เบญจขันธ์

คู่มือมนุษย์ ๕ เบญจขันธ์ Free!
Page 2 Page 3
 • 15 หน้า
 • 4.02 MB
 • 24 ก.ย. 2555
 • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ “คู่มือมนุษย์ ฉบับอ่านง่าย เข้าใจง่าย เรื่อง เบญจขันธ์ (คนเราติดอะไร)” เล่มนี้ จัดเป็นธรรมบรรยายลำดับที่ ๕ ของพระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ) หรือหลวงปู่พุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อหาสาระสำคัญที่มุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้เห็นชัดว่า เพราะอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ หรือขันธ์ ๕ นี้เอง เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ หากมองเห็นความ ว่างของสิ่งทั้งปวงแล้วทำการเพิกถอนความยึดถือด้วยหลัก “ไตรสิกขา” ศีล สมาธิ ปัญญา จะไม่ตกเป็นทาสของเบญจขันธ์และไม่มีความทุกข์อีกต่อไป


ทางสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ได้เล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์สุขที่ผู้อ่านจะพึงได้รับ จึงได้เน้นให้เป็นฉบับที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย เพื่อความสะดวกในการศึกษาแก่ผู้อ่าน โดยได้เพิ่มภาพประกอบพร้อมคำการ์ตูน ชูคำเด่น เน้น ข้อความ ตั้งหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย แบ่งวรรคตอน ซอยย่อหน้าใหม่ใส่สีสัน เสริมธรรมให้ผู้อ่านอ่านได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เมื่ออ่านไปทีละเล่ม ทีละหัวเรื่องแล้ว จะทำให้เราเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องทางพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น


นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=412 รวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • TarNiiZ
  25 Sep 12 21:22
  ขอบคุณครับ
 • Moltree
  16 Aug 12 21:53
  สุญญตา
 • ปังปอนด์
  18 Jul 12 19:54
  เพื่อชีวิตที่มีความสุข
1