ธรรมอนุบาล

ธรรมอนุบาล Free!
Page 2 Page 3
 • 13 หน้า
 • 2.77 MB
 • 10 ต.ค. 2555
 • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ ธรรมะอนุบาล (ชื่อเดิม ก.ข. ศีลธรรม) เล่มนี้ เป็นผลงานอันทรงคุณค่าอีกเล่มหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธทาสภิกขุได้ฝากไว้เป็นมรดกธรรมและมรดกโลก

เป็นหลักธรรมที่แฝงอยู่ในภาษาไทย คือพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว ซึ่งสอดแทรกคำสอนเข้ากันอย่างผสมกลมกลืนเป็นที่สุด ด้วยภูมิธรรมและอัจฉริยภาพที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถทำได้เช่นนี้

หากผู้ปกครองส่งเสริมให้ลูกหลานได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ก็จะเป็นการปลุกจิตสำนึกให้บุตรหลานมีคุณธรรมในใจตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อเติบโตขึ้นก็จะเป็นคนดีของสังคมต่อไป


นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=467แหล่งรวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • บุญส่ง
  8 Jul 12 23:48
  เป็นหนังสือที่เหมาะกับวัยของเด็กมากๆๆเลย
1