ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ

ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ Free!
Page 2 Page 3

      พระพุทธองค์ทรงสอนให้ทุกคนรักษาศีล อันเป็นการรักษากาย วาจา ของตนไม่ให้ไปเบียดเบียน และประทุษร้ายผู้อื่น สังคมจึงร่มเย็นเป็นสุข แต่ในปัจจุบันกลับมีปัญหาสังคมมากมายซึ่งบ่งชี้ถึงความไม่มีศีลของคนในสังคม เช่น ปัญหาการทำร้ายกัน การปล้นฆ่า ลักขโมย การนอกใจคู่ครอง การโกหกหลอกลวง ฉ้อโกง เมาสุรา ยาเสพติด เป็นต้น

     หนังสือ “ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ” นี้ เนื้อหาคลอบคลุมทั้งรายละเอียดและอานิสงส์ของการรักษาศีล 5 และศีล 8 โดยอิงหลักฐานจากพระไตรปิฎก ผู้ที่ได้อ่านน่าจะเกิดความเข้าใจพร้อมทั้งเกิดศรัทธา ร่วมกันรักษาศีลมากขึ้น อันจะเป็นผลให้เกิดความสงบสุข ทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ไปจนถึงสังคมใหญ่ระดับชาติ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Wannaa Bunphatinad
    15 Jul 11 23:33
    ศีลเป็นบาทแรกของปัญญาธรรม อยากให้อ่านกันมากๆ
  • Mote Laksana
    15 Jun 11 12:49
    ขออนุโมทนาสำหรับธรรมะ ที่เป็นทานครับ สาธุ
1