อัตตา-อัดตาย

อัตตา-อัดตาย Free!
Page 2 Page 3

     รวบรวมจากโอวาทของพระวิสุทธิสังวรเถร(หลวงพ่อเลี่ยม  ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง อุบลราชธานี ที่ท่านอบรมพระภิกษุ-สามเณรและญาติโยมในโอกาสต่าง ๆ เป็นโอวาทที่กระชับและให้ควาหมายที่ลึกซึ้ง  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • จิณ์นิภา
    27 Aug 12 12:39
    ขอบคุณมากค่ะ
1