คู่มือชีวิต 4 ชุดเลี้ยงลูกต้องปลูกด้วยต้นธรรมะ

คู่มือชีวิต 4 ชุดเลี้ยงลูกต้องปลูกด้วยต้นธรรมะ
Page2 Page3

         ศิลปแห่งการใช้ชีวิตด้วยความพากเพียรอย่างมุ่งมั่นและสง่างามรวมพุทธศาสนสุภาษิต
คำสอนของพระเถราจารย์ และปัญญาชน ความเพียรเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์ตัวเล็กๆที่
ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค์ใด ก็สามารถจะพลิกชะตากรรมร้ายของโลกที่เป็นอยู่ในขณะนี้ให้กลาย
เป็นดีได้ในที่สุด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้