สวดมนต์ทำกรรมฐาน ใช้หนี้เวรกรรมได้อย่างไร

สวดมนต์ทำกรรมฐาน ใช้หนี้เวรกรรมได้อย่างไร Free!
Page 2 Page 3
 • 15 หน้า
 • 2.86 MB
 • 8 ต.ค. 2555
 • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สวดมนต์ เป็นยาทาวิปัสสนา เป็นยากินถ้าทั้งกินและทาท่านจะมีปัญญาหนีพ้นเวรกรรมดังคำสอนที่หลวงพ่อจรัญ ท่านกล่าวไว้ว่า“สวดมนต์ เป็นยาทา วิปัสสนา เป็นยากิน ทั้งกินทั้งทา ท่านจะมีความสุขสบายมากมายหลายประการ มีความสุขความเจริญถึงลูกหลานของท่านทั้งหลาย จะทำกิจการงานอะไรก็สำเร็จ เสร็จทันเวลา”


นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=426 รวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Wannapha
  23 Jun 12 08:42
  Thanks
1