หนังจบ ใจไม่จบ

หนังจบ ใจไม่จบ
หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4

รวมบันทึกจินตนาการสืบเนื่องจากการชมภาพยนตร์ไทยบางเรื่อง และส่วนใหญ่ชมในโรงภาพยนตร์ ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๐ ถึง พ.ศ.๒๕๕๓ เจตนาหลีกเลี่ยงการลอกเลียน หลีกเลี่ยงการล้อเลียน หลีกเลี่ยงทุกการกระทำที่เป็นการละเมิดภาพยนตร์ไทยที่อ้างอิงถึง และนี่ไม่ใช่ Fan Fiction หมายเหตุ: หนังสือนี้มีเนื้อหาเล่าถึงความรุนแรงและเกี่ยวกับเพศค่อนข้างมาก อาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าวิจารณญาณจำเป็นหรือไม่ เนื้อหาอาจเทียบเท่ากับเรต ฉ๒๐- ในการจัดประเภทภาพยนตร์ไทยตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และกฎกระทรวงประกอบพระราชบัญญัติฉบับนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้