เจ้ากรรมนายเวรมีหรือไม่

เจ้ากรรมนายเวรมีหรือไม่ Free!
Page 2 Page 3

       มีผู้กล่าวว่า การทำบุญแล้วควรอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร 
ไม่ทราบว่า คำว่า “เจ้ากรรมนายเวร” หมายถึงอะไร 
การทำสมาธิเมื่อทำแล้วจะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยได้หรือไม่ อย่างไร
หาคำตอบได้ที่นี่.....(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้