สวดมนต์รักษาโรคยามเจ็บไข้ สมุนไพรรักษาตัวยามเจ็บป่วย

สวดมนต์รักษาโรคยามเจ็บไข้ สมุนไพรรักษาตัวยามเจ็บป่วย Free!
Page 2 Page 3
  • 15 หน้า
  • 2.85 MB
  • 30 ก.ค. 2555
  • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

อานิสงส์แห่งความมีศรัทธา ตั้งใจแน่วแน่ ในการสวดมนต์เจริญกุศลภาวนา ทำให้หายจากโรคได้ จำไว้อย่างหนึ่งว่า ถ้าคนเข้าถึงธรรมะเมื่อใด จะหายจากโรคแน่ ถ้าแม้จำเป็นต้องตาย จะได้ไม่ต้องทรมาน จะได้รู้ว่า เขาเอาวอช่อฟ้ามารับเราไปสวรรค์ ดังนั้น อย่ากังวลใจเวลาเจ็บป่วย ดูอย่างพระบรมศาสดาผู้มีบุญาญาธิการนับอเนกอนันต์ ก็ยังทรงหนีไม่พ้นความเจ็บป่วย จะกล่าวไปไยถึงคนธรรดาอย่างเราเล่า คิดได้อย่างนี้จะทำให้จิตสงบ และรับมือกับความเจ็บป่วย อันเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาอย่างหนึ่งของชีวิตอย่างไม่ทุกข์ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)


"สวดมนต์รักษาโรคยามเจ็บไข้ สมุนไพรรักษาตัวยามเจ็บป่วย"คำสอนพร้อมคำสวด : พุทธมนต์ เพื่อเสริมกำลังใจ ปัดเป่าโรคภัยให้หายพลัน : ธรรมโอสถ ยาสามัญประจำบ้านที่ควรมีไว้ติดตัวในยามเจ็บไข้ : สมุนไพรไทย ใช้บรรเทารักษาโรคให้ห่างหาย หนังสือ สวดมนต์รักษาโรคยามเจ็บไข้ และสมุนไพรรักษาตัวยามเจ็บป่วย เล่มนี้ จักเป็นธรรมโอสถที่ช่วยรักษา ป้องกัน และบรรเทาความเจ็บป่วยของท่านให้หายไปพลัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องสละเวลานั่งสงบใจแล้วลงมือสวดสาธยาย ทำ ความเข้าใจความหมายในบทสวด และปฏิบัติตามวิธีที่แนะนำไว้ และท้ายสุดขอขอบพระคุณบรรพบุรุษไทยที่คิดค้น ตัวยาสมุนไพรไว้รักษาโรคมา ณ โอกาสนี้ เรียบเรียงโดย : ไพยนต์ กาสี (น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., น.บ.) ในนามคณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=422  รวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้