รู้สุข ละทุกข์ [พระมหาอุเทน]

รู้สุข ละทุกข์ [พระมหาอุเทน] Free!
Page 2 Page 3

เรียนรู้ความสุข อยู่กับความทุกข์อย่างปล่อยวาง  

         "รู้สุข ละทุกข์" หนังสือเล่มเล็กๆ แต่เนื้อหาไม่น้อยนี้ได้อรรถาธิบายเรื่องทุกข์ที่อยู่กับชีวิตสังขารให้กระจ่างขึ้น ดูทุกข์ให้เห็น บอกทุกข์ให้เป็น เมื่อดูออกบอกถูกก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา "ตถา มันเป็นเช่นนั้นเอง" และเมื่อนั้นก็จะเป็นสุขในท่ามกลางความทุกข์ได้ 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • boon
  10 Jan 14 16:45
  thank you
 • เป้
  29 Oct 12 20:08
  ขอบพระคุณค่ะ
 • จินณ์์นิภา บริกส์
  22 Oct 12 21:03
  ขอบพระคุณค่ะ
 • จิดาภา
  30 Jun 12 16:34
  อะไรที่ถือไว้มันก็หนัก......คือให้ปล่อยวาง
1