ในน้ำ มีใจ

ในน้ำ มีใจ Free!
Page 2 Page 3

"ในน้ำมีใจ" เป็นหนังสือบันทึกภาพและเรื่องราววิกฤตอุทกภัย พ.ศ.๒๕๕๔ ในเชิงประวัติศาสตร์สังคมภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกเอื้ออาทร แบ่งปันน้ำใจ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และส่งเสริมการใช้สติและปัญญา ตามหลักการทางศาสนา ในการรับมืออุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยรวบรวมภาพและเรื่องราวจากบุคคลหลากหลายอาชีพและหลากหลายบทบาทในเหตุการณ์มหาอุทกภัย ๒๕๕๔ ร่วมกันบันทึกแล้วส่งมารวมกันในลักษณะจิตอาสา อันประกอบด้วย นักคิดนักเขียนผู้ประสบภัย อาทิ อ.ศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรต์ ๒๕๒๖ ผู้เขียนเรื่อง "น้ำลด ฝันผุด" อาจารย์สมปอง ดวงไสว นักวัฒนธรรมบางลำพู ผู้เขียนเรื่อง "ระหว่างสายน้ำ" ฯลฯ นักคิดนักเขียนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย อาทิ คุณจีระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์ ๒๕๒๔ ผู้เขียนเพลง "ทุกข์รวมไทย" บทกวี "ในอ้อมแขน" ฯลฯ กลุ่มอาสาสมัครบรรเทาทุกข์ กลุ่มขบวนการกู้โลก กลุ่มนักเดินทางป่าอาสากู้ภัย ตลอดจนช่างภาพมืออาชีพ ช่างภาพกลุ่มสห+ภาพ และชุมชนคนถ่ายภาพ อีกหลายท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • opor zaza
    14 Sep 14 22:59
    ok ดีครับ ^^
1