คนพาล-บัณฑิต (ตามแนวพุทธ)

คนพาล-บัณฑิต (ตามแนวพุทธ) Free!
Page 2 Page 3
 • 274 หน้า
 • 16.64 MB
 • 25 พ.ย. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือเล่มนี้ค้นหาข้อมูลมาจาก พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นหลักฐานทางพระพุทธศาสนาของไทย เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาว่า ลักษณะนิสัยใจคอ และพฤติกรรมต่างๆของ คนพาลกับ บัณฑิต นั้นเป็นอย่างไรบ้าง จะได้เอาไว้ใช้สำรวจมองตนดูเราเข้าข่ายเป็นคนเยี่ยงไรกันแน่ รู้ชัดแจ้งในตัวเองอย่างไม่หลงผิดหลงตัว แล้วนำไปแก้ไขหรือพัฒนาตนให้เจริญยิ่งขึ้น และเมื่อเราได้เข้าใจตัวเองอย่างถูกต้องชัดเจน มีหรือที่จะไม่เข้าใจคนอื่นได้ชัดเจนจริงด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ratchy lim
  10 Jul 14 13:49
  Thanks for sharing.
 • ธนัญชัย มั่งคั่ง
  26 Dec 13 00:15
  ขอบคุณสำหรับหนังสือธรรมะดีๆ ทั้งหมดเลยครับ.....ธนัญชัย มั่งคั่ง
 • jiraprach
  20 Jul 13 10:39
  ดี
 • Care Bie
  2 Aug 12 19:41
1