ใหม่แกะกล่อง โดย ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

ใหม่แกะกล่อง โดย ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง Free!
Page 2 Page 3

     พอเอ่ยถึงธรรมะ บางคนก็ตั้งความเซ็งไว้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ผู้คนส่วนหนึ่ง ซึ่งจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาว แม้แต่คนแรกรุ่นหรือคนรุ่นแรกก็ตาม ก็มักเห็นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องของพระ เป็นเรื่องของคนแก่วัยปลดเกษียณ หรือแม้กระทั่งโยนให้เป็นเรื่องของคนวัยไม้ใกล้ฝั่ง วัยแง้มฝาโลง โดยลืมนึกไปว่า ฝาโลงนั้นมันพร้อมที่จะแง้มให้กับคนทุกวัย โดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ ราชา หรือ ยาจก  แท้ที่จริงธรรมะ เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องชีวิต เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบพระสัทธรรมความจริงอันประเสริฐนั่นคืออริยสัจ๔ ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่นำอริยสัจธรรมทั้ง ๔ มาเปิดเผยความจริงให้เราท่านทั้งหลาย อันรวมถึงมวลสรรพสัตว์ทั้งปวงที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ผู้ซึ่งยังกลัวการตายแต่ไม่กลัวการเกิด ได้รับรู้ รับทราบ เพื่อจะได้ขยาดกับการเกิดเสียที เพราะมีเกิดมิใช่หรือจึงมีแก่ มีเจ็บ และมีตาย หมดเกิดเมื่อไหร่ ก็หมดทุกข์เมื่อนั้น  หลักธรรมในพระพุทธศาสนา น่าจะสรุปลงตรงที่ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องทุกข์และเรื่องความพ้นทุกข์ และทรงแสดงหลักการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ก็คือ การเจริญ สติปัฏฐาน ๔ นั่นเอง  
     หนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงการแนะนำการฝึกเจริญสติพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้น หรือจะเรียกว่าขั้นเตรียมอนุบาล ก็ไม่น่าจะผิดและเป็นความตั้งใจของผู้เขียนเองที่มีความประสงค์จะสื่อภาษาถ้อยคำพื้น ๆ ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ในการเริ่มต้นการฝึกสติ รู้กาย รู้ใจ จึงขอใช้ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า ใหม่แกะกล่อง ง่ายยากยังไม่รู้ท่านลองพลิกอ่านดู แล้วก็จะรู้ความจริง

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของอาจารย์ได้ที่นี่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ประพันธ์
  1 May 13 08:50
  ขอบคุณมากครับ
 • ดำรงศักดิ์ ตากโพธิ์
  10 Jan 13 17:16
 • Your Name
  18 Oct 12 09:19
  ขอบคุณครับ
 • จัสมิน
  12 Jun 12 16:41
  ขอบคุณค่ะ
1