พ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา พระธรรมวิสุทธิมงคล (หวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

พ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา พระธรรมวิสุทธิมงคล (หวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) Free!
Page 2 Page 3

หนังสือชุดนี้กระผมได้ต้นฉบับมาจาก website ของวัดป่าภูผาสูง (www.pupasoong.com) แล้วได้มาเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ เป็นผลงานของพระอาจารย์ พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร. ซึ่งพิมพ์ขึ้นมาเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลสิริอายุวัฒนะครบ 95 ปี 74 พรรษา ของ พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)

หวังว่าคงมีประโยชน์แก่ผู้ที่ได้อ่านและผู้ที่สนใจทุกท่าน

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ  การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง.

ณัฐกฤต ฉัตรงามวิจิตร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Ponrawin Onklai
  17 Feb 18 18:04
  สาธุ อนุโมทนาค่ะ
 • นภาพร ขจรภาสวรเมธี
  25 Aug 13 11:58
  ดีมาก
 • yut
  11 Dec 12 17:33
  thank you krub
 • Kanda
  4 Oct 12 21:42
  ขอบคุณค่ะ :)
 • Si
  20 Jul 12 17:42
  Dddd
1 2