Yoga Why? Why Yoga? โยคะทำไม ทำไมต้องทำโยคะ

Yoga Why? Why Yoga? โยคะทำไม ทำไมต้องทำโยคะ
Page3 Page2

    โยคะสมาธิ ฉบับสองภาษา พร้อมท่าปฎิบัติที่สร้างความสมดุลของร่างกาย และสมาธิ ซึ่งนำไปสู่ความสงบ
และการแก้ปัญหาที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจน  
    โยคะสมาธิเป็นการฝึกจิต และกายให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจและการสำรวมใจ ขณะฝึกต้องไม่มีสิ่งใดมา
รบกวน เพื่อให้การฝึกจิตของเราได้ผลสัมฤทธิ์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ
    12 Feb 13 17:35
    ชอบครับ
  • Khwanlak Siripop-amporn
    29 Jun 12 15:13
    ชอบการฝึกโยคะมากค่ะ
1