จะสุขแท้ต้องเป็นไท [พระพรหมคุณาภรณ์]

จะสุขแท้ต้องเป็นไท  [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

ผู้หาความสุข ใช้ทรัพย์และอำนาจแผ่ขยายความทุกข์
ผู้มีความสุข ใช้ทรัพย์และอำนาจแผ่ขยายความสุข

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Anongrat
    16 Jun 12 06:22
    สาธุเจ้าค่ะ
1