เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา

เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา Free!
Page 2 Page 3

เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา เล่มนี้ เกิดจากการสัมภาษณ์โดยพระประชา ปสนฺนธมฺโม และท่านตอบคำถามด้วยตัวของท่านเอง ขึงถือเป็น “พุทธทาสประวัติจากโอษฐ์องค์ท่านเอง” อันเป็นของมีค่ายิ่งนัก เพราะถ้าปราศจากการสัมภาษณ์และการให้สัมภาษณ์ขององค์ท่าน โลกก็จะไม่มี “พุทธทาสประวัติจากโอษฐ์” อันทรงคุณค่านี้  
>>>ศ.นพ.ประเวศ วะสี

กล่าวได้ว่า ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นนักคิดฝ่ายพุทธที่มีอิทธิพลมากที่สุด ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และไม่ต้องสงสัยเลยว่า ท่านยังเป็นอรรถกถาจารย์ผู้ตีความพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดการโต้แย้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วย 
>>>ดร.โดนัลด์ เค. สแวเรอร์ภาควิชาศาสนา วิทยาลัยสวอร์ทอร์ สหรัฐอเมริกา

ธรรมทาน โดย กลุ่มพุทธทาสศึกษา 
http://www.buddhadasa.in.th/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • santikul
  22 Jun 13 20:49
  ขอบคุณครับ
 • ฝน
  11 Mar 13 12:30
  ขอบคุณมากๆค่ะ
 • france
  21 Feb 13 17:57
  thank you
 • Acherapon
  8 Feb 13 17:44
  Thanks
 • yut
  11 Dec 12 17:11
  thank you krub
1 2 3