ธรรมะDD ชุดหลวงพ่อจรัญพาเจริญ 4

ธรรมะDD ชุดหลวงพ่อจรัญพาเจริญ 4
Page2 Page3

ธรรมะDD ชุดหลวงพ่อจรัญพาเจริญ 4 เกิดมาเป็นคนอย่าให้จนความดี

       เกิดมาทำไม...ก็เกิดมาใช้หนี้เก่า เกิดมาสร้างความดี ใช้หนี้เก่าให้หมดไป
รวบรวมข้อความคติธรรมคำสอนให้ทันท่วงทีแบบข้อความสั้นๆเข้าใจง่ายปฏิบัติเอง
ได้ และระลึกรู้อย่างมีสติได้อย่างรวดเร็ว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้