ธรรมะDD ชุดหลวงพ่อจรัญพาเจริญ 3

ธรรมะDD ชุดหลวงพ่อจรัญพาเจริญ 3
Page2 Page3

ธรรมะDD ชุดหลวงพ่อจรัญพาเจริญ 3 เกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้
   เวลาที่มีคุณค่าหมดไปแล้ว เราก็ต้องหมดไป...หมดไป ถ้าเราไม่สร้างความดี
มายันไว้ เราจะต้องเสียใจ เมื่อเราจะต้องตาย จะไม่มีอะไรติดตัวไปเลย
   รวบรวมข้อความคติธรรมคำสอนให้ทันท่วงทีแบบข้อความสั้นๆเข้าใจง่าย ปฏิบัติ
เองได้ และระลึกรู้อย่างมีสติได้อย่างรวดเร็ว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้