ธรรมะDD ชุดหลวงพ่อจรัญพาเจริญ 2

ธรรมะDD ชุดหลวงพ่อจรัญพาเจริญ 2
Page2 Page3

ธรรมะDD ชุดหลวงพ่อจรัญพาเจริญ 2 ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ปลงให้ตก 
       ตัด "อยาก" เสียได้อย่างเดียว ก็สิ้นทุกข์... เมื่อหมดอยาก ทุกข์อื่นก็พลอยหมดไปด้วย 
รวบรวมข้อความคติธรรมคำสอนให้ทันท่วงทีแบบข้อความสั้นๆเข้าใจง่าย ปฏิบัติเองได้ และระลึก
รู้อย่างมีสติได้อย่างรวดเร็ว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • นันท์นภัส แซ่ตั่น
    5 Sep 12 16:08
    แค่ชื่อหนังสือก็ทำให้เราต้องพูดว่าใช่แล้วถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ปลงให้ตก ชีวิตจะได้ไม่ทุกข์มาก
1