80 พระอรหันต์ ฉบับสมบูรณ์

80 พระอรหันต์ ฉบับสมบูรณ์
Page2 Page3
 • 961 หน้า
 • 15.44 MB
 • 9786160300785
 • 17 ก.ค. 2563
 • ธรรมสภา
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุค ฿700.00 ฿630.00

        ประวัติพระอรหันต์ ๘๐ รูป อ้าอิงจากในพระไตรปิฎก ซึ่งในเล่มนี้เป็นชีวะประวัติของพระอรหันต์ตั้งแต่ในอดีจชาติที่มีความปารถนาเป็นเอกทัคคะรวมถึง
การได้บำเพ็ญบุญกับพระทักขิไณย คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสาวกของพระพุทธเจ้า แล้ววนเวียนไปตามพบภูมิต่างๆ ด้วยอำนาจ
กรรมต่างๆ พร้อมบันทึกถึงความพิเศษพิสดารแห่งบารมีของพระอรหันต์จนถึงภพชาติสุดท้ายที่พวกท่านเกิดยังในถิ่นประเทศชมพูทวีป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สุระเดช
  18 Sep 15 15:55
  สาธุครับ
 • kk
  10 Aug 14 00:24
  สุดยอด
 • sadtawee@htomail.co.th
  31 Jan 14 21:07
  สุดยอดอ่านแล้ว มีเรื่องที่ไม่รู้มีเยอะแยะเบยละ
1