80 พระอรหันต์ ฉบับทดลองอ่าน

80 พระอรหันต์ ฉบับทดลองอ่าน Free!
Page 2 Page 3
 • 97 หน้า
 • 7.21 MB
 • 21 พ.ค. 2563
 • ธรรมสภา
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ประวัติพระอรหันต์ ๘๐ รูป อ้าอิงจากในพระไตรปิฎก ซึ่งในเล่มนี้เป็นชีวะประวัติของพระอรหันต์ตั้งแต่ในอดีจชาติที่มีความปารถนาเป็นเอกทัคคะ 
รวมถึงการได้บำเพ็ญบุญกับพระทักขิไณย คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสาวกของพระพุทธเจ้า แล้ววนเวียนไปตามพบภูมิต่างๆ 
ด้วยอำนาจกรรมต่างๆ พร้อมบันทึกถึงความพิเศษพิสดารแห่งบารมี ของพระอรหันต์จนถึงภพชาติสุดท้ายที่พวกท่านเกิดยังในถิ่นประเทศชมพูทวีป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ขออนุญาตฯปฏิบัติตามคำสอน
  10 Oct 20 23:10
  เอวํ โหนตุ.
 • Pichai Bumpenphol
  12 Nov 12 04:41
 • สน
  1 Nov 12 16:27
  ดีมาก
 • Leejin
  27 May 12 23:08
  แก้ปัญหาได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ เคยไปเดินงานหนังสือ เล่มใหญ่มาก อยากได้ แต่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะหนักมาก วันนี้อ่านฟรีไปก่อน แอบไปเห็นเร็วๆนี้จะวางขาย จะรอนะคะ
 • ornchai p.
  27 May 12 11:27
  thank you
1 2