2012 หากโลกาวินาศ ไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร

2012 หากโลกาวินาศ ไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร
Page 2 Page 3

หลังประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เมื่อปี 2554 ที่ผ่าน อันก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน รวมไปถึงสภาพจิตใจของคนไทยแล้ว ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เวลาที่จะมองหาว่าใครผิดใครถูก และใครต้องรับผิดชอบในภัยวิบัติครั้งนี้ หากแต่ “เรา” ควรจะร่วมมือร่วมใจในการหาวิถีทางในการแก้ไขปัญหา และวิธีในการป้องกันพร้อมทั้งรับมือกับภัยธรรมชาติที่ไม่เพียงแค่อุทกภัยเท่านั้น เพราะยังภัยด้านอื่นๆ ที่จะตามมาซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้ในอนาคต แล้วเราในฐานะเพื่อนร่วมชาติคนหนึ่งจะทำอย่างไรได้บ้าง หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ
จุดเด่นของหนังสือ : มีการสัมภาษณ์วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับน้ำหลายๆ ท่าน ที่จะสามารถช่วยไขข้อข้องใจให้ผู้อ่านเกี่ยวกับอุทกภัยมากขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้