ธรรมะDD ชุดหลวงพ่อจรัญพาเจริญ 1

ธรรมะDD ชุดหลวงพ่อจรัญพาเจริญ 1
Page2 Page3 Page4

ธรรมะDD ชุดหลวงพ่อจรัญพาเจริญ 1 แก้ปัจจุบันเสียให้ทันท่วงที 
        เอาปัจจุบันเป็นหลัก ปัจจุบันขณะนี้ เป็นของเราแน่ ชั่วโมงต่อไปจะเป็นของเรา หรือไม่...ยังไม่ทราบ
รวบรวมข้อความคติธรรมคำสอนให้ทันท่วงทีแบบข้อความสั้นๆเข้าใจง่าย ปฏิบัติเองได้ และระลึกรู้อย่างมีสติ
ได้อย่างรวดเร็ว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • นันท์นภัส
    22 Aug 12 11:40
    ธรรมะของหลวงสามารถเอามาใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้มาก เป็นคำสอนให้เราทำอะไรต้องใช้สติให้ดี
1