คู่มือพุทธศาสนิกชน

คู่มือพุทธศาสนิกชน Free!
Page 2 Page 3
 • 273 หน้า
 • 1.50 MB
 • 9 พ.ค. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

     การเผยแพร่ "คู่มือพุทธศาสนิกชน" เล่มนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาในด้านการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแพร่ศาสนธรรม โดยมุ่งให้พุทธศาสนาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาขั้นพื้นฐาน อาทิ รู้จักความสำคัญของพระรัตนตรัย หลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา เอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา หน้าที่ของพุทธศาสนิกชน และสามารถปฏิบัติตนตามหลักบุญสิกขา คือ การทำบุญให้ทาน การรักษาศีล และการปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิเจริญภาวนาในชีวิตประจำวันได้ตามควร 

บุญกุศลอันเกิดจากการแบ่งปันธรรมทานนี้ อุทิศแด่ นางจุฬารัตน์  บุณยากร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • วิรตี
  16 Nov 12 18:21
  สาธุๆๆ ขอบพระคุณนะคะ
 • varnweaw
  23 Oct 12 15:30
  โหลดแล้ว ขอบคุณมากค่ะ
 • Suvi
  23 Oct 12 08:05
  หามานานแล้วครับ
 • วิจิตราวิจิตร ขานชา
  28 Jul 12 06:58
  ถูกใจที่สุดค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
1