หัวใจนิพพาน เทศนาชุดสุดท้ายของพุทธทาส

หัวใจนิพพาน เทศนาชุดสุดท้ายของพุทธทาส Free!
Page 2 Page 3
 • 329 หน้า
 • 53.19 MB
 • 10 พ.ค. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ‘หัวใจนิพพาน’ เล่มนี้ เป็นเสมือนหนังสือคู่มือ เล่มน้อยเรื่องนิพพาน ประมวลจากธรรมกถาและบันทึกการทบทวนค้นคว้าที่ถือเป็นงานชุดสุดท้ายแห่งชีวิตของพระธรรมโกศาจารย์ - พุทธทาสภิกขุ หลังจากการเยียวยาและพักฟื้นคืนสติด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตกแล้วถูกร้องขอให้อยู่ต่อโดยท่านบันทึกว่า ‘เลยเห็นด้วยกับผู้ร้องขอว่าอย่าเพ่อตาย เพื่อไม่ให้เป็นโมฆะ ก็ปฏิบัติธรรมกันต่อไป ขอให้ได้มอบหมายพระนิพพานเป็นเรื่องสุดท้าย’ แล้วทบทวน บันทึกพร้อมกับการทยอยแสดงแก่คณะพระภิกษุ อุบาสกอุบาสิกาคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะคณะผู้ร่วมงานจัดทำหนังสือธรรมโฆษณ์อรรถานุกรมเป็นการภายในที่สวนโมกข์ “เพื่อเป็นการทบทวนให้แม่นยำ จะได้ตอบผู้อื่นได้ถูกต้อง” ในลักษณะที่ท่านสรุปว่าคือ “ประมวลหลักหรือรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์ คือ หลักการประพฤติอย่างประเสริฐ ๑๐ ประการ ที่นำไปสู่พระนิพพานเป็นจุดสุดท้าย” พร้อมกับคำสำทับที่ว่า “เกิดมาชาติหนึ่งคุ้มค่าถ้ารู้เรื่องพระนิพ พาน รู้จักพระนิพพาน ถ้าบรรลุได้ด้วยยิ่งดี”

อนุโมทนาธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ศิวกร
  30 Apr 15 15:35
  จง อยู่ใน ความว่าง
 • สุบิน
  29 Nov 14 16:51
  ดีมาเลยครับ ขอบคุณครับ
 • yut
  12 Jul 13 18:43
  thank you krub
 • n_n
  26 Mar 13 09:05
  ขอบคุณคะ
 • Anongrat
  16 Jun 12 06:16
  สาธุเจ้าค่ะ
1 2