ทดลองอ่าน มหาสงครามเทพสวรรค์ ตอน ดาวดึงส์

ทดลองอ่าน มหาสงครามเทพสวรรค์ ตอน ดาวดึงส์ Free!
Page 2 Page 3
 • 23 หน้า
 • 5.67 MB
 • 31 พ.ค. 2555
 • ที บุ๊คสมิธ
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

“ที่เราอดทนต่อวาจาอันโอหังได้ก็เพราะผู้เจริญ  ย่อมไม่
โต้ตอบกับคนพาล อันมีมิจฉาทิฐิเป็นที่ตั้ง ผู้ที่รู้ว่าบุคคลอื่นโกรธอยู่  
แล้วยังสามารถด�ารงสติของตนระงับความโกรธในใจตนไม่ให้โกรธ
ตอบได้  ผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สามารถก�าราบคนพาลได้อย่าง
สมบูรณ์  การประหัสประหารกันไม่ใช่ทางที่ถูกในการสร้างสันติสุข  
สันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเองต้องเป็นผู้เริ่มสันติสุขภายในใจ
ก่อน”   
“ข้าพระองค์ก็หวังว่าสิ่งที่นายท่านท�าไปจะส่งผลดี  และท�าให้
เวปจิตติคิดได้สักวัน” 
มาตุลีกล่าวด้วยความหวังว่าสงครามจะไม่บังเกิดขึ้นอีก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • อ้วนเลือดหมูใบยา
  8 Sep 16 18:30
  ให้กำลังใจครับ
 • Chinnylokkii Briggsy
  5 Dec 12 11:35
  ดีมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 • วีระศักดิ์ คุณเจริญ
  19 May 12 08:40
  น่าอ่านมากครับ
 • noi
  12 May 12 16:12
  น่าอ่านมาก
1