CCNA Labs Walkthrough book one v2 sample

CCNA Labs Walkthrough book one v2 sample Free!
Page 2 Page 3
 • 32 หน้า
 • 5.47 MB
 • 10 พ.ค. 2555
 • ยูซี บุ๊ค
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

CCNA Labs Walkthrough book one 2nd edition
คู่มือตัวอย่าง CCNA พร้อมเฉลย เล่มหนึ่ง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2


เล่มนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง เพิ่มเนื้อหากว่า 120 หน้า
เป็นบทความวิเคราะห์การทำงานของ STP, STP Portfast, STP BPDU Guard, และ STP BPDU Filtering และยังแถมด้วยการจำลองการเหตุการณ์ในการเกิดเน็ตเวิร์คลูปไว้อีก สี่ตัวอย่าง ให้ผู้อ่านเข้าใจโอกาสในการเกิดลูปและสามารถป้องกันได้ดีขึ้น

เตรียมพบกับ ฉบับเต็ม เร็วๆ นี้้ครับ

CCNA Labs Walkthrough book two
สั่งซื้อ        http://www.ebooks.in.th/ebook/5137/
ตัวอย่าง (ฟรี)    http://www.ebooks.in.th/ebook/5136/

CCNA Labs Walkthrough book one (ฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง)
สั่งซื้อ        http://www.ebooks.in.th/ebook/3670/
ตัวอย่าง (ฟรี)    http://www.ebooks.in.th/ebook/3669/
รวมตาราง (ฟรี)    http://www.ebooks.in.th/ebook/3686/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ddd
  5 Sep 12 23:15
  Thank
1