ธรรมะฉบับเรียนลัด [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]

ธรรมะฉบับเรียนลัด [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)] Free!
Page 2 Page 3

...มนุษย์ทุกคนต้องการชีวิตที่ดีและมีความสุขที่แท้จริง และเราก็ดำเนินชีวิต เพียรพยายามทำทุกอย่าง  
เพื่อหาสิ่งนี้ แต่แล้วมนุษย์ก็ประสบปัญหากันอย่างนี้แหละ เพราะเพียรพยายามไป โดยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าชีวิตที่ดีและความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไร  ขอรวบรัดว่า หลักในการสร้างชีวิตที่ดีและมีความสุขนี้ไม่มีอะไรมาก  ก็คือการเข้าถึงธรรมนั่นเอง เป็นอันเดียวกัน เมื่อใดเราเข้าถึงชีวิตที่ดีมีความสุขที่แท้จริง ก็คือเข้าถึงธรรม พูดสั้นๆ ว่า เมื่อสุขแท้ ก็ถึงธรรม เมื่อพูดอย่างนี้แล้วทุกท่านจะได้ไม่หนักใจ คือจะได้เห็นการก้าวเข้าไปหาธรรมเป็นเรื่องที่ตรงกับจุดหมายของชีวิตเราอยู่แล้ว...

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • cat
  9 Oct 12 12:29
  ขอบคุณคะ สาธุ
 • สมนึก
  8 Oct 12 16:41
  ขอบคุณค่ะ
 • Nat
  8 Oct 12 15:31
  ขอบพระคุณค่ะ...สาธุๆๆๆๆ
 • เรวดี สายะบุตร
  8 Oct 12 14:01
  ขอบพระคุณค่ะ
 • Kaewchai
  8 Oct 12 03:34
  ขอบคุณมากมายจากใจค่ะ
1 2 3