เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย 2552 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย 2552 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) Free!
Page 2 Page 3
  • 66 หน้า
  • 45.88 MB
  • 26 เม.ย. 2555
  • นิตยสารการท่องเที่ยว
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เอกสารสรุปการสัมมนา เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ปี 2552 (2009) 6-7 มิถุนายน 2552 Thailand Tourism Outlook 2009(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้