บทความอัลก็อรฎอวีย์

บทความอัลก็อรฎอวีย์
Page 2 Page 3
  • 61 หน้า
  • 0.77 MB
  • 26 ก.ย. 2563
  • ทิวากร  แย้มจังหวัด
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿129.00 ฿49.00

เพียงอยากให้พี่น้องได้อ่านในสิ่งที่ตัวเองเคยอ่าน เป็นบทความต่างกรรมต่างวาระ ที่พบในอินเทอร์เน็ต ไม่แน่บางท่านอาจจะเคยเจอบ้างในบางเว็บไซต์หรือไม่ก้อเคยตีพิมพ์ในวารสารบางฉบับ แต่..ขอยืนยันว่าไม่เคยรวมเล่มมาก่อน ประจวบเหมาะกับสถานการณ์บีบบังคับให้ศูนย์ประสานงานสถาบันอัสลามของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ประจำจังหวัดพัทลุง ต้องการหางบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางด้านดะวะฮฺ จึงเป็นที่มาของการรวมเล่มดั่งที่ปรากฏอยู่ในมือของท่าน รายได้ทั้งหมดอันเกิดจากหนังสือเล่มนี้เป็นของศปง.อัสลาม พัทลุง ฉะนั้น..โปรดอย่าลังเลที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความดีงาม โดยการร่วมสนับสนุนหนังสือเล่มนี้ครับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้