การสำรวจพฤติกรรม และความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ทำกิจกรรม Shopping & Entertainment ในประเทศไทย (พฤษภาคม 2553)

การสำรวจพฤติกรรม และความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ทำกิจกรรม Shopping & Entertainment ในประเทศไทย (พฤษภาคม 2553) Free!
Page 2 Page 3
  • 44 หน้า
  • 1.98 MB
  • 26 เม.ย. 2555
  • นิตยสารการท่องเที่ยว
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

รายงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว การสำรวจพฤติกรรม และความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ทำกิจกรรม Shopping & Entertainment ในประเทศไทย (พฤษภาคม 2553)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้