สกรรมกริยา • อกรรมกริยาภาษาญี่ปุ่นไม่ยาก

สกรรมกริยา • อกรรมกริยาภาษาญี่ปุ่นไม่ยาก
Page 2 Page 3
  • 186 หน้า
  • 45.63 MB
  • 14 ก.ย. 2563
  • สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿225.00 ฿199.00

รวบรวมสกรรมกริยาและอกรรมกริยาที่เป็นคู่กันจำนวน 111 คู่ 222 คำมาเปรียบเทียบในแง่ความหมายและการใช้ผ่านตัวอย่างและภาพประกอบที่เข้าใจง่าย ทั้งยังสามารถทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วด้วยแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดทบทวน ตารางสรุปสกรรมกริยาและอกรรมกริยาที่เป็นคู่กันและตรงข้ามกันในส่วนท้าย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้