ดวงใจแค้นแสนรัก -ตัวอย่าง

ดวงใจแค้นแสนรัก -ตัวอย่าง Free!
Page 2 Page 3

"เพราะถูกเพื่อนรักหักหลังอย่างเจ็บปวด

วันนี้เขาจึงเอาคืนอย่างสาสม" (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้