การเลี้ยงวัวชนแบบคนภาคใต้

การเลี้ยงวัวชนแบบคนภาคใต้ Free!

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงวัวชนตามแบบเด็กชายๆ ชาวปักษ์ใต้ที่ชอบเลี้ยงวัวชน  เจ้าของวัวบางคนจะ ผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกลูกคอกที่มีลักษณะดีนำมาใช้เป็นวัวชนต่อไปแต่บางคนอาจเสาะหาวัวที่มีลักษณะดีเด่นตามที่ตนต้องการการจากท้องถิ่น ต่าง ๆที่มีพันธุ์วัวชนอยู่ โดยการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่ง มูลค่าวัวชนวัวชนตัวหนึ่งๆ ที่ผู้เลี้ยงเสาะหามีราคาประมาณตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้