นิตยสารคิด เดือนสิงหาคม 2563

นิตยสารคิด เดือนสิงหาคม 2563 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 7.70 MB
  • 5 ส.ค. 2563
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

Design to De-Stress เมื่อ “ความเครียด” เริ่มมีอิทธิพลต่อตัวเรามากขึ้น “การบำบัด” จึงเปรียบเสมือนฮีโร่ที่ช่วยปลอบประโลมและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับมาดีได้อีกครั้ง ร่วมเรียนรู้ศาสตร์แห่งการออกแบบและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อทำงานกับประสาทสัมผัสแต่ละด้านทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เพื่อเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจและผ่อนคลายความเครียดให้เราทุกคน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้