วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2563

วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2563 Free!

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2563 ในฉบับพบกับ .. ชีวิตคนทำความสะอาด ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 [หน้า 11] ส่องการจัดการแรงงานต่างชาติในไต้หวันช่วง COVID-19 [หน้า 18] ผลสำรวจสหพันธ์แรงงานญี่ปุ่นพบสถานพยาบาลกว่า 30% ลดเงินโบนัส [หน้า 23] แนะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่อาศัยรายได้หัวหน้าครอบครัวเป็นหลัก อย่างเร่งด่วน [หน้า 28](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้