กฎแห่งกรรมเล่ม 6

กฎแห่งกรรมเล่ม 6
Page 2 Page 3

หนังสือ กฎแห่งกรรม ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 6
ชุด เราทำกรรมใด ย่อมได้รับผลกรรมนั้น
ของ ท.เลียงพิบูลย์

            หนังสือ กฎแห่งกรรม ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 6 ชุด เราทำกรรมใด ย่อมได้รับผลกรรมนั้น
ภายในเล่มประกอบด้วย ปกแข็งหนาพร้อมภาพประกอบสวยงามที่มีความหมายพิเศษ
พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตาและตัวหนังสือที่อ่านง่าย และเนื้อเรื่องกฎแห่งกรรมที่น่าสนใจ
ซึ่งรวบรวมไว้ทั้งหมด 27 เรื่องอันได้แก่ เรื่องที่ 195 - 221 ดังนี้

เรื่องที่ 195 วิญญาณจีนเฒ่า                       เรื่องที่ 196 ทำอย่างใดจึงสบายใจ                            เรื่องที่ 167 ผู้ที่ข้าพเจ้าอาลัย
เรื่องที่ 198 หนังสือปกดำ                          เรื่องที่ 199 ตายแล้วไปไหน                        (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้