กฎแห่งกรรมเล่ม 2

กฎแห่งกรรมเล่ม 2
Page 2 Page 3

หนังสือ กฎแห่งกรรม ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 2
ชุด เรามีกรรมเป็นแดนเกิด
ของ ท.เลียงพิบูลย์

                   หนังสือ กฎแห่งกรรม ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 2 ชุด เรามีกรรมเป็นแดนเกิด
ภายในเล่มประกอบด้วย ปกแข็งหนาพร้อมภาพประกอบสวยงามที่มีความหมายพิเศษ
พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตาและตัวหนังสือที่อ่านง่าย และเนื้อเรื่องกฎแห่งกรรม
ที่น่าสนใจซึ่งรวบรวมไว้ทั้งหมด 27 เรื่องอันได้แก่ เรื่องที่ 38-64 ดังนี้

เรื่องที่ 38 เรื่องของลุงสินธุ              เรื่องที่ 39 ความดี                           เรื่องที่ 40 เมตตา – กรุณา
เรื่องที่ 41 ชีวิต(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้