แผนธุรกิจสร้างเงินล้าน

แผนธุรกิจสร้างเงินล้าน
Page 2 Page 3

“แผนธุรกิจเงินล้าน เป็นแผนธุรกิจจริงของการสร้างธุรกิจไอศครีม แผนธุรกิจเงินล้านนี้เขียนตามรูปแบบของหลักการเขียนแผนธุรกิจสากล ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ผู้เขียนได้เปิดเผยความลับของการเริ่มต้นธุรกิจ ด้วยหลักการ การประเมินกระแสเงินสด หรือ Cash Flow Projection ที่ทำให้ผู้ก่อตั้งกิจการทราบที่มาที่ไปของการไหลเวียนของกระแสเงินสด จึงสามารถทำให้เกิดการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่า ผลของการเริ่มต้นกิจการจนถึงจุดคุ้มทุนของกิจการจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ การประมาณการเริ่มต้นจากการเขียนในกระดาษหรือในคอมพิวเตอร์ จึงทำให้คาดการณ์และลดความเสี่ยงในอนาคตของธุรกิจได้เป็นอย่างดี แผนธุรกิจเป็นหนึ่งในทรัพย์สินของกิจการที่ประสบความสำเร็จ แผนธุรกิจเงินล้านนี้นอกจากจะเป็นทรัพย์สินทางใจของผู้เขียนแล้ว ยังสามารถเป็นทรัพย์สินจริงในรูปบริษัทอีกด้วย ความลับของการสร้างกิจการมีหลายอย่าง แผนธุรกิจเงินล้านฉบับนี้ก็คือความลับของการสร้างกิจการให้ประสบความสำเร็จอย่างหนึ่ง ที่ผู้เขียนพร้อมที่จะเปิดเผยออกมา โดยไม่ติดลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นแผนธุรกิจเงินล้านฉบับนี้จึงมีมูลค่าสูงต่อผู้เขียนเป็นอย่างมาก และย่อมมีมูลค่าสูงสำหรับท่านที่เป็นนักธุรกิจ หรือผู้ที่กำลังคิดจะสร้างกิจการของตนเองขึ้นมาเช่นเดียวกัน”(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้